Zagrebački Holding  
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Recikliranje građevinskog otpada - obavijest

Poštovani korisnici, od 01. srpnja 2016. godine do daljnjega, RJ Recikliranje građevinskog otpada prima samo beton, šljunak, asfalt i kamen! 

Ostalu  građevinsku  šutu  (žbuku, ciglu, crijep, keramiku) fizičke  osobe  mogu  predati u reciklažna dvorišta Čistoće, a pravne osobe ovlaštenim oporabiteljima!