Zagrebački Holding  
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Obilježavanje 70. obljetnice Podružnice Zagrebačke ceste

Dana 25. travnja 2017. godine Podružnica Zagrebačke ceste svečano je obilježila 70 godina svog postojanja. U prostorijama Podružnice Zagrebački Velesajam održana je proslava kojoj je nazočio gradonačelnik grada Zagreba, g. Milan Bandić sa suradnicima, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. te mnogobrojni drugi suradnici te djelatnici Podružnice Zagrebačke ceste.

Poduzeće Cestogradnja, gradsko poduzeće za niske gradnje u Zagrebu, počelo je djelovati 1947. godine s 800 zaposlenih. Odlukom Skupštine Grada Zagreba od 28. prosinca 1990. godine Cesta – Zagreb organizira se kao Javno poduzeće Zagrebačke ceste, poduzeće za održavanje cesta i ulica grada Zagreba te obavlja djelatnosti od posebnoga društvenog interesa za grad, održavanje, upravljanje i zaštitu regionalnih i lokalnih cesta te gradskih ulica. Zagrebačke se ceste 2006. pripajaju Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o. koje osniva  Podružnicu Zagrebačke ceste. Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. 2007. mijenja naziv u Zagrebački holding d.o.o.

Zagrebačke ceste ukupno održavaju više od 5 000 ulica, odnosno približno 2 600 km cesta unutar administrativnih granica grada Zagreba. U zimskom razdoblju Zagrebačke ceste organiziraju i provode rad Zimske službe s 259 ekipa raspoređenih u 15 baza zimske službe. Posjeduju dvije asfaltne baze, Asfaltnu bazu GRADIS i reciklažnu Asfaltnu bazu Benninghoven, te postrojenje za recikliranje građevinskog otpada. U djelokrugu svojeg grada Zagrebačke ceste održavaju vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju, postavljaju privremenu regulaciju prometa, održavaju 449 semaforiziranih raskrižja i opremu na ukupnoj cestovnoj prometnoj mreži. Zagrebačke ceste stručno su osposobljene i ekipirane za obavljanje svih radova na redovnom i izvanrednom održavanju te upravljanju i zaštiti cesta. Također saniraju prijekope i oštećenja cesta nakon polaganja komunalnih instalacija ili izvođenja drugih radova kojima se oštećuje cesta. Na temelju zakona i propisa Zagrebačke ceste obavljaju i javna ovlaštenja donoseći suglasnosti za radove na nerazvrstanim cestama te odobrenja o uspostavi privremene regulacije prometa.