Zagrebački Holding  
Mapa webaKontakti
Radovi

Svi Sveti 2016.
25.10.2016.

Privremene regulacije prometa
25.10.2016.

MKA - u tijeku
25.10.2016.

 
Aktualnosti
 
Recikliranje građevinskog otpada
Obradom betona, asfalta i ostalog građevinskog otpadnog materijala dolazi se do vrijedne sirovine koju koristimo umjesto novih kamenih materijala. Na taj način čuvamo prirodne resurse i štitimo okoliš.

U našem postrojenju za recikliranje građevinskog otpada, Sajmišna cesta bb, možete i Vi bez naknade odložiti svoj građevinski otpad.