Zagrebački Holding  
Mapa webaKontakti
Radovi

Ulica Braće Domany
26.09.2016.

Privremene regulacije prometa
26.09.2016.

Ljudevita Gaja
19.09.2016.

 
Aktualnosti
 
Recikliranje građevinskog otpada
Obradom betona, asfalta i ostalog građevinskog otpadnog materijala dolazi se do vrijedne sirovine koju koristimo umjesto novih kamenih materijala. Na taj način čuvamo prirodne resurse i štitimo okoliš.

U našem postrojenju za recikliranje građevinskog otpada, Sajmišna cesta bb, možete i Vi bez naknade odložiti svoj građevinski otpad.