Zagrebački Holding  
Mapa webaKontakti
Radovi

Privremene regulacije prometa
21.07.2017.

Plan komunalne aktivnosti
21.07.2017.

Slavonska avenija (asfaltiranje)
17.07.2017.

 
Aktualnosti
 
Recikliranje građevinskog otpada
Obradom betona, asfalta i ostalog građevinskog otpadnog materijala dolazi se do vrijedne sirovine koju koristimo umjesto novih kamenih materijala. Na taj način čuvamo prirodne resurse i štitimo okoliš.

U našem postrojenju za recikliranje građevinskog otpada, Sajmišna cesta bb, možete i Vi bez naknade odložiti svoj građevinski otpad.