Zagrebački Holding  
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Zimska službaZimska služba je lokacijski smještena na Žitnjaku, unutar radne jedinice Mehanizacija, pa je stoga i glavna baza Zimske službe Grada Zagreba, a sastoji se od:
  • Dispečerskog centra sa sustavom za praćenje vozila (GPS) i sustavom za rano otkrivanje leda i poledice
  • Skladište soli cca. 11 000 tona u pričuvi
  • 29 vozila kompletirana za obavljanje Zimske službe
  • 2 specijalna vozila kompletirana za obavljanje Zimske službe
  • Po potrebi se uključuju radni strojevi iz našeg strojnog parka
  • Utovarivač

Sveukupno u Zimskoj službi 2016. / 2017. godine sudjeluje 259 ekipa  raspoređenih u 15 mjesta pripravnosti.

Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Zimsku službu na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba provodi ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE. Planom Zimske službe 2016. / 2017. obuhvaćeno je raljenje i posipavanje cesta u ukupnoj dužini od 2.569 km, odnosno površini 13.479.345 m2.

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti. Stupnjevi pripravnosti određeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, a ovise o vremenskim uvjetima i geografsko - klimatskim značajkama područja.

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenog  2016. do 15. travnja 2017. godine 24-sata dnevno. 

Za određivanje stupnjeva pripravnosti ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE dobiva podatke od Hidro - meteorološkog zavoda Republike Hrvatske, a izvješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti cesta provodit će se putem Centra za obavješćivanje o stanju na cestama Grada Zagreba.

Brojevi telefona Zimske službe su:

01/6422-227 i 6422-228; fax: 01/6429-691


Svako mjesto pripravnosti opremljeno je ljudstvom i mehanizacijom . Radom Zimske službe se rukovodi iz Uprave Zagrebačkih cesta, a u Centru za obavješćivanje organizirano je 24-satno dežurstvo. Glavni dežurni primaju informacije s terena i uz suglasnost Rukovoditelja Zimske službe provode se nalozi.

U GPS centaru je  instaliran sustav za rano otkrivanje poledice i leda na kolniku, koji putem senzora na sedamnaest izabranih lokacija dojavljuje trenutačno stanje kolnika (temperatura kolnika, temperatura zraka, vlažnost kolnika i ledište s obzirom na slanost kolnika, padaline, magla).

Svaka baza - mjesto pripravnosti raspolaže određenim brojem ekipa, rezervnih ekipa, specijalnim vozilom, utovarivačem te osobom u dežurstvu.

Pod terminom ekipa podrazumijeva se teretno vozilo opremljeno s ralicom i posipačem kojom upravlja vozač. Svaka ekipa ima radio vezu, odnosno mobilnu telefonsku vezu, a svih 259 ekipa opremljeno je GPS uređajima.