Zagrebački Holding  
Hrvatski English Mapa webaKontakti
Radovi

Privremene regulacije prometa
26.05.2020.

Tuškanova ulica
26.05.2020.

Ulica Bolčevići odvojak
26.05.2020.

 
Aktualnosti
 
Recikliranje građevinskog otpada
Obradom betona, asfalta i ostalog građevinskog otpadnog materijala dolazi se do vrijedne sirovine koju koristimo umjesto novih kamenih materijala. Na taj način čuvamo prirodne resurse i štitimo okoliš.

U našem postrojenju za recikliranje građevinskog otpada, Tišinska ulica 26, građani Grada Zagreba mogu bez naknade odložiti svoj građevinski otpad.