Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Najčešća pitanja

Tko je zadužen za popravak oštećenog ili nestalog prometnog znaka?
Za popravak  oštećenog ili nestalog prometnog znaka zadužene su Zagrebačke ceste preko svoje RJ Signalizacija.

Tko je dužan promijeniti ploču s nazivom ulice, ako se promijeni naziv te ulice?
Gradski ured za katastar i geodetske poslove naručuje izradu i postavu ploča s imenima ulica prema Pravilniku o načinu označavanja imena ulica, naselja i trgova, te obilježavanju zgrada brojevima. Kontakt broj je 01/61 00 777.

Tko i na koji način odlučuje na kojim će se mjestima biti postavljeni gumeni stupići?
O tome gdje će biti postavljeni gumeni stupići odlučuje Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Stupići se najčešće postavljaju na zahtjev građana ili predstavnika gradskih četvrti.

Postavljanje stupića dogovara se s predstavnicima vijeća gradskih četvrti, s kojima se određuju prioriteti, a tek potom stručnjaci gradskog ureda izlaze na teren i odlučuju koliko će ih biti postavljeno i kakve vrste.

Tko je odgovoran za postavu uspornika (naprava za umirenje prometa)?
O tome gdje će biti postavljeni uspornici odlučuje Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Što se sve podrazumijeva pod malim komunalnim akcijama (MKA)?
Statutom Grada Zagreba propisano je da se pod malim komunalnim akcijama (MKA) razumijeva gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, električnu energiju, distribucijsku TV, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane i javni zdenci, vjerski, kulturni, sportski i drugi javni objekti).

Gdje i kako zbrinuti građevinski otpad?
 Sve informacije vezane za zbrinjavanje građevinskog otpada možete naći ovdje.