Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Zimska služba


Zimska služba je lokacijski smještena na Žitnjaku, unutar radne jedinice Mehanizacija, pa je stoga i glavna baza Zimske službe Grada Zagreba.

Sveukupno u Zimskoj službi 2019. / 2020. godine sudjeluju 292 ekipe  raspoređene u 17 mjesta pripravnosti.

Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Zimsku službu na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba provodi ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE. Planom Zimske službe 2019. / 2020. obuhvaćeno je raljenje i posipavanje cesta u ukupnoj dužini od 2.627 km, odnosno površini 13.718.381 m2.

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti. Stupnjevi pripravnosti određeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, a ovise o vremenskim uvjetima i geografsko - klimatskim značajkama područja.

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenoga  2019. do 15. travnja 2020. godine 24 - sata dnevno. 

Za određivanje stupnjeva pripravnosti ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE dobiva podatke od Hidro - meteorološkog zavoda Republike Hrvatske.
 
Izvješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti cesta provodit će se putem Holding centra holdingcentar.zgh.hr
 
Kontakt brojevi za čišćenje kolnika: 01/6422 227 i 01/6422 228
E - mail: dojavni.centar@zgh.hr 

Kontakt broj za pješačke zone, prilaze institucijama, parkove,
centralne gradske stube, tramvajska stajališta: 0800 2554 i 072 500 400 
E - mail: zimska.sluzba@zagreb.hr i pozivni.centar@zgh.hr

Svako mjesto pripravnosti opremljeno je ljudstvom i mehanizacijom. Glavni dežurni primaju informacije s terena i uz suglasnost Rukovoditelja Zimske službe provode se nalozi.

U GPS centaru je  instaliran sustav za rano otkrivanje poledice i leda na kolniku, koji putem senzora na sedamnaest izabranih lokacija dojavljuje trenutačno stanje kolnika (temperatura kolnika, temperatura zraka, vlažnost kolnika i ledište s obzirom na slanost kolnika, padaline, magla).

Svaka baza - mjesto pripravnosti raspolaže određenim brojem ekipa, rezervnih ekipa, specijalnim vozilom, utovarivačem te osobom u dežurstvu.

Pod terminom ekipa podrazumijeva se teretno vozilo opremljeno s ralicom i posipačem kojom upravlja vozač. Svaka ekipa ima radio vezu, odnosno mobilnu telefonsku vezu, a sve 292 ekipe opremljene su GPS uređajima.