Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Nadcestarije

Nadcestarije su temeljne operativne radne jedinice za održavanje cesta Grada Zagreba.

Djelatnosti nadcestarija su:

3.1.1 Redovno održavanje cesta
Redovno održavanje podrazumijeva radove na asfaltiranim kolnicima i na kolnicima od kamenog materijala, održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, popravke galanterije komunalnih instalacija, rubnjaka i rigola, košnja trave te otklanjanje posljedica izvanrednih događaja.

3.1.2 Izvanredno održavanje cesta
Izvanredno održavanje cesta podrazumijeva radove većeg obima u smislu  presvlačenja većih površina kolnika.
Pod većim površinama kolnika smatra se da su to površine od  500 m2 na više, a presvlačenju prethode sve potrebne predradnje kao što su: glodanje postojećeg asfaltnog kolnika, potrebni popravci rigola i/ili rubnjaka, postavljanje galanterije komunalnih instalacija na buduću ispravnu niveletu kolnika s potrebnom zamjenom istih novima, popravak tamponskog sloja, ako je to potrebno te profiliranje i presvlačenje kolnika novim asfaltnim slojevima. Kao završna faza izvodi se horizontalna i vertikalna signalizacija po potrebi.

3.1.3 Sanacija prijekopa
Nadcestarije saniraju i ciljano izvedena oštećenja na kolnicima i pločnicima od strane raznih izvoditelja, u svrhu popravka postojećih ili izgradnje novih komunalnih instalacija. Sanaciji se pristupa nakon što izvođač prijekopa odjavi radove.

3.1.4 Male komunalne akcije
Statutom Grada Zagreba propisano je da se pod malim komunalnim akcijama (MKA) razumijeva gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, električnu energiju, distribucijsku TV, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i pločnici, fontane i javni zdenci, vjerski, kulturni, sportski i drugi javni objekti).

MKA su najvažniji instrument neposrednog utjecaja Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora na zadovoljavanje komunalnih i drugih zajedničkih potreba stanovnika u mjesnim odborima i gradskim četvrtima. One uključuju raznolike poslove koji nisu obuhvaćeni drugim gradskim programima i predstavljaju vrlo značajnu nadopunu tih programa, prvenstveno kada je riječ o specifičnim potrebama pojedinih užih gradskih područja. Financiraju se sredstvima što se gradskim četvrtima za tu namjenu osiguravaju u gradskom proračunu.

Vijeća gradskih četvrti samostalno donose godišnje planove MKA na osnovi uvida u cjelinu različitih potreba na područjima gradskih četvrti i vlastitih procjena prioriteta tih potreba, pritom maksimalno poštujući prijedloge Vijeća mjesnih odbora i zahtjeve građana gradskih četvrti. O prikupljanju informacija o potrebama i tehničkim mogućnostima zadovoljavanja tih potreba skrbi Služba za mjesnu samoupravu, koja istodobno brine i o realizaciji MKA.


Grad Zagreb podijeljen je na četiri nadcestarije:

NADCESTARIJA I
Remetinečka cesta 109, 10020 Zagreb
Nadcestarija I obuhvaća rad na području 5 gradskih četvrti i to: Trnje, Trešnjevka – jug, Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad i Brezovica.

NADCESTARIJA II
Jelkovečka 4, 10360 Zagreb
Nadcestarija II obuhvaća rad na području 3 gradske četvrti i to: Sesvete, Donja Dubrava i Peščenica – Žitnjak.

NADCESTARIJA III
Prilaz baruna Filipovića 9, 10000 Zagreb
Nadcestarija III obuhvaća rad na području 6 gradskih četvrti i to: Donji Grad, Gornji grad - Medveščak, Trešnjevka sjever, Črnomerec, Stenjevec i Podsused - Vrapče.

NADCESTARIJA IV
Bukovačka cesta 4, 10000 Zagreb
Nadcestarija IV obuhvaća rad na području 3 gradske četvrti i to: Gornja Dubrava, Maksimir i Podsljeme.