Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Služba prometne signalizacije

Odjel signalizacije

Osnovna djelatnost Službe prometne signalizacije je izrada, postava i održavanje signalizacije (vertikalne, horizontalne i privremene) na području Grada Zagreba.
Sastoji se od dvije cjeline:
 • Operativa
 • Proizvodnja i priprema

OPERATIVA

Cjelina koja je direktno vezana za rad na terenu sastoji se od dva dijela:
 • Vertikalna signalizacija prometa
 • Horizontalna signalizacija prometa

Vertikalna signalizacija prometa
Bavi se postavom prometnih znakova, putokaza i turističke signalizacije, postavom stupića, ogledala, pješačkih ograda te odbojnih ograda prema rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, redovnim održavanjem istih po nalozima komunalnih redara, policije, građana te prema vlastitim obilascima i nadzoru Ophodarske službe.

Horizontalna signalizacija prometa
U svom opisu posla radi na iscrtavanju pješačkih prijelaza, linija, BUS i TAXI stajališta, strelica, biciklističkih staza, parkirališnih oznaka i simbola na kolniku prema rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, redovnim održavanjem istih po nalozima komunalnih redara, policije, građana te prema vlastitom obilasku i nadzoru.


PROIZVODNJA I PRIPREMA

Bavi se pripremom i proizvodnjom poluproizvoda koji služe kao tehnička podrška operativi vlastite organizacijske jedinice kao i ostalim radnim jedinicama u okviru Podružnice (držala za lopate, batove, grtalice za asfalt), raznih poluproizvoda od metala kao i uslugom bravara, priprema cijevi, lakiranja i obrada limova za proizvodnju prometnih znakova, izrada betonskih postolja itd.
Bavi se još i pripremom i proizvodnjom gotovih proizvoda za vlastite potrebe te prodaje istih trećim licima na osnovi narudžbenice (prometni znakovi, putokazi i turistička signalizacija, drvene zapreke).

Cjelina se sastoji od: bravarije, lakirnice, proizvodnje znakova / folija, stolarije i skladišta.


ODJEL ODRŽAVANJA SemaforA

Za temeljnu zadaću ima preventivno i interventno održavanje semaforskih sustava Grada Zagreba.
U svom djelokrugu posla trenutno pokriva  464 semaforiziranih raskrižja, no s obzirom na ekspanziju grada broj istih će se mijenjati.
Uz redovnu službu organizirana je i dežurna služba koja je na dispoziciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Ima za zadatak izaći na intervenciju po dojavama građana, ZET-a, policije i nadležnih gradskih službi.

Ostale djelatnosti unutar organizacijske jedinice su:
 • Svakodnevno provođenje ophodnje i kontrole ispravnosti rada semaforskih uređaja, stanja vanjske signalne opreme, te uklanjanje eventualnih nedostatak na terenu
 • Održavanje i servis semaforskih uređaja, komponenti i semaforske signalne opreme
 • Uklanjanje posljedica izvanrednih događanja na semaforima i opremi
 • Praćenje prometnog toka/opterećenja raskrižja kao adekvatnog rada semaforskih uređaja te prema potrebi davanja sugestija za izmjenu prometnih programa, kao i samo fizičko programiranje uređaja (sve u suradnji i prema odobrenju Odjela za promet pri Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet)
 • Montaža i nadzor pri postavi nove semaforske opreme i uređaja
 • Komisijska inspekcija prilikom preuzimanja novih semaforiziranih raskrižja pod nadležnost podružnice Zagrebačke ceste.
 • Redovito godišnje pranje i servisiranje svih semaforskih uređaja i pripadajuće opreme na području Grada Zagreba
 • Koordinacija različitih kooperanata/izvođača radova na novim semaforiziranim raskrižjima