Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

RJ Signalizacija i semafori

Signalizacija

Osnovna djelatnost RJ Signalizacije je izrada, postava i održavanje signalizacije (vertikalne, horizontalne i privremene) na području Grada Zagreba.
Sastoji se od dvije cjeline:
 • Operativa
 • Proizvodnja i priprema

OPERATIVA

Cjelina koja je direktno vezana za rad na terenu sastoji se od tri djela:
 • Vertikalna signalizacija prometa
 • Horizontalna signalizacija prometa
 • Privremene regulacije prometa

Vertikalna signalizacija prometa
Bavi se postavom prometnih znakova, putokaza i turističke signalizacije, postavom stupića, ogledala, pješačkih ograda te odbojnih ograda prema rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, redovnim održavanjem istih po nalozima komunalnih redara, policije, građana te prema vlastitim obilascima i nadzoru Ophodarske službe.

Horizontalna signalizacija prometa
U svom opisu posla radi na iscrtavanju pješačkih prijelaza, linija, BUS i TAXI stajališta, strelica, biciklističkih staza, parkirališnih oznaka i simbola na kolniku prema rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, redovnim održavanjem istih po nalozima komunalnih redara, policije, građana te prema vlastitom obilasku i nadzoru.

Privremene regulacije prometa
Radi na pripremi, postavi, povlačenju te redovitim obilascima privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na cestama, zauzimanja javnoprometnih površina, organizacije otvorenih gradilišta te održavanja raznih političkih, kulturnih i sportskih manifestacija (utakmica, koncerata i slično).

U sklopu organizacijske jedinice Signalizacija osnovana je i dežurna služba koja je na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Zadužena je za hitne intervencije na poziv policije, građana, vatrogasaca ili hitne pomoći. Svojim brzim djelovanjem osigurava mjesta nesreće na cestama te označavanjem mjesta nesreće na javnoprometnim površinama sprječava ugrožavanje sigurnosti u prometu, odnosno osigurava nesmetan i siguran promet.


PROIZVODNJA I PRIPREMA

Bavi se pripremom i proizvodnjom poluproizvoda koji služe kao tehnička podrška operativi vlastite organizacijske jedinice kao i ostalim radnim jedinicama u okviru Podružnice (držala za lopate, batove, grtalice za asfalt), raznih poluproizvoda od metala kao i uslugom bravara, priprema cijevi, lakiranja i obrada limova za proizvodnju prometnih znakova, izrada betonskih postolja itd.
Bavi se još i pripremom i proizvodnjom gotovih proizvoda za vlastite potrebe te prodaje istih trećim licima na osnovi narudžbenice (prometni znakovi, putokazi i turistička signalizacija, drvene zapreke).

Cjelina se sastoji od: bravarije, lakirnice, proizvodnje znakova / folija, stolarije i skladišta.


Semafori

Za temeljnu zadaću ima preventivno i interventno održavanje semaforskih sustava Grada Zagreba.
U svom djelokrugu posla trenutno pokriva  464 semaforiziranih raskrižja, no s obzirom na ekspanziju grada broj istih će se mijenjati.
Uz redovnu službu organizirana je i dežurna služba koja je na dispoziciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Ima za zadatak izaći na intervenciju po dojavama građana, ZET-a, policije i nadležnih gradskih službi.

Ostale djelatnosti unutar organizacijske jedinice su:
 • Svakodnevno provođenje ophodnje i kontrole ispravnosti rada semaforskih uređaja, stanja vanjske signalne opreme, te uklanjanje eventualnih nedostatak na terenu
 • Održavanje i servis semaforskih uređaja, komponenti i semaforske signalne opreme
 • Uklanjanje posljedica izvanrednih događanja na semaforima i opremi
 • Praćenje prometnog toka/opterećenja raskrižja kao adekvatnog rada semaforskih uređaja te prema potrebi davanja sugestija za izmjenu prometnih programa, kao i samo fizičko programiranje uređaja (sve u suradnji i prema odobrenju Odjela za promet pri Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet)
 • Montaža i nadzor pri postavi nove semaforske opreme i uređaja
 • Komisijska inspekcija prilikom preuzimanja novih semaforiziranih raskrižja pod nadležnost podružnice Zagrebačke ceste.
 • Redovito godišnje pranje i servisiranje svih semaforskih uređaja i pripadajuće opreme na području Grada Zagreba
 • Koordinacija različitih kooperanata/izvođača radova na novim semaforiziranim raskrižjima