Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Što se sve podrazumijeva pod malim komunalnim akcijama (MKA)?

Statutom Grada Zagreba propisano je da se pod malim komunalnim akcijama (MKA) razumijeva gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, električnu energiju, distribucijsku TV, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane i javni zdenci, vjerski, kulturni, sportski i drugi javni objekti).