Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Izjavi o digitalnoj pristupačnosti

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste u nastavku daje Izjavu o pristupačnosti koja se odnosi na mrežno sjedište na adresi www.zgceste.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija www.zgceste.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. godine kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnim stranicama i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrđeno da mrežna lokacija nije u potpunosti usklađena zbog nerazmjernog opterećenja. 

Sadržaj koji je nepristupačan:
  • fotografije i datoteke nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se novom prozoru preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici
  • nije omogućeno uključivanje fonta za osobe s disleksijom
  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene pregledom i procjenom sadržaja i programskog koda.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnici Zagrebačke ceste možete dobiti povratne informacije ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristuačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti na adresu elektroničke pošte zagrebačke.ceste@zgh.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr