Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Zakonska regulativa

ZAKONI
PRAVILNICI
 • Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18, NN 45/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 120/05, NN 102/17, NN 50/18, NN 56/19)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN64/16)
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19)
 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/17)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, NN 98/19)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/18)
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, NN 57/10, NN 126/10, NN 48/11, NN 81/12, NN 68/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (117/14)
ODLUKE
 • Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama (pročišćen tekst)
PROPISI