Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Povijest

Ceste se u gradu Zagrebu organizirano održavaju već sedmo desetljeće.

Poduzeće Cestogradnja, gradsko poduzeće za niske gradnje u Zagrebu, počelo je djelovati  1947. godine sa 800 zaposlenih.  

Godine 1952. Grad Zagreb osnovao  je budžetsku ustanovu Cesta koja je preuzela sve poslove prijašnje Cestogradnje. Osnovna djelatnost je bila održavanje i čišćenje javno prometnih površina u Gradu Zagrebu. Iz Ceste se 1961. izdvaja komunalno poduzeće Čistoća. Od 1964. godine sjedište Uprave Zimske službe je u Cesti, te je po prvi puta uspostavljen jedinstveni plan čišćenja snijega za Grad Zagreb. Održavanje i evidencija prometne signalizacije organizirano se provodi od 1965. godine.

Spajanjem više poduzeća iz područja niskogradnje u gradu Zagrebu, 1977. nastaje poduzeće za građenje i održavanje prometnica sa 2 400 zaposlenih pod imenom Cestogradnja. Ovo veliko poduzeće se postupno transformira odvajajući tržišne dijelove, mijenja naziv u Cesta-Zagreb, te se organizira za održavanje, upravljanje i zaštitu cesta Grada Zagreba.

Odlukom Skupštine Grada Zagreba od 28.prosinca 1990. godine Cesta – Zagreb organizira se kao Javno poduzeće Zagrebačke ceste, poduzeće za održavanje cesta i ulica Grada Zagreba, te obavlja djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Grad Zagreb, održavanje, upravljanje i zaštitu  regionalnih i lokalnih cesta, te gradskih ulica.

Godine 2006. Zagrebačke ceste pripajaju se Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o. koje osniva Podružnicu Zagrebačke ceste. 2007.godine Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. mijenja naziv u Zagrebački holding d.o.o.

Tijekom svih ovih godina, od nekadašnje Cestogradnje do današnjih Zagrebačkih cesta kao podružnice u sastavu Zagrebačkog holdinga, Zagrebačke ceste su rasle i razvijale se zajedno sa Gradom Zagrebom kao njegov sastavni i nezaobilazni dio.